Concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă, din cadrul compartimentului RESURSE UMANE

Inspector 1, principal pe perioadă nedeterminată
Locatie: ,